Мэдээ мэдээл 

КАПИТАЛ БАНКИНД НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ БАЙРШУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

2019.12.11

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БНСУ-ЫН ҮНДЭСНИЙ ТЭТГЭВРИЙН АЛБА ХООРОНД МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРТ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛАВ

2019.12.11

БНСУ-д хөдөлмөр эрхэлж буй монгол иргэдийн тэтгэвэрийн даатгал

2019.11.19

БНУУ-д хөдөлмөр эрхэлж буй монгол иргэдийн тэтгэвэрийн даатгал

2019.11.19

Нийгмийн даатгалын тухай ойлголт

2019.11.19

Хөрөнгө оруулалт, Тендер, Худалдан авалт

2019.11.18

Ажилласан жил нөхөн тооцуулсан хугацаа баталгаажсан эсэх

2019.11.07

Тэтгэвэр тооцох

2019.11.07

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

2019.11.07

Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт шалгах

2019.11.07

ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦООНЫ "ХУР" СИСТЕМД НЭГДЛЭЭ.

2019.10.31

Шилэн данс

2019.10.29

Заавар, аргачлал

2019.10.21

НД-ын ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2019.10.21

Газрын даргын тушаал, шийдвэр

2019.10.21

Дээд шүүх тайлбар

2019.10.21

Сайдын тушаал

2019.10.21

Засгийн газрын тогтоол

2019.10.21

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2019.10.21

Улсын Их Хурлын тогтоол

2019.10.21

» Сайтын нийт хандалт - 633