Мэдээ мэдээлэл (18/70)

ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦООНЫ "ХУР" СИСТЕМД НЭГДЛЭЭ.

Төрийн мэдээлэл солилцооны "ХУР" системд нэгдсэнээр бид иргэд, даатгуулагчдад үзүүлдэг төрийн үйлчилгээг  улам түргэн, шуурхай, хүндрэлгүй үзүүлж байгаа билээ. Та хурууны хээгээ уншуулахад л манай байгууллагад  шаардлагатай таны бичиг баримтыг бид өөрсдөө гарган авах болно.