Мэдээ мэдээлэл (35/100)

Иргэд, даатгуулагчдын судалгаа

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР-аас иргэд, даатгуулагчдынхаа нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээний хэрэглээ болон мэдээллийг ямар эх сурвалжаас авч байгааг судлах, судалгаанд үндэслэн мэдээллийг шуурхай, өргөн хүрээнд хүргэх зорилгоор судалгаа явуулж байна. Та бүхэн ( <https://forms.gle/oAhujXmuNxZyLPA17> ) холбоосоор орж идэвхтэй хамрагдана уу.