Мэдээ мэдээлэл (81/100)

Та гар утсандаа "НИЙГМИЙН ДААТГАЛ" аппликейшнийг суулган Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, Тэтгэвэр авагчийн мэдээлэл, Тэтгэмжийн зардлын мэдээлэл, Нийгмийн даатгалын талаар цаг үеийн мэдээ мэдээллийг авах боломжтой юм