Хэлтсийн тухай

Хэлтсийн танилцуулга

Огноо: 2019.10.17 Сэтгэгдэл: 97 Үзсэн: 97
Тус хэлтэс нь анх 1963 онд аймгийн АДХ-ын Гүйцэтгэх захиргаанд Хөдөлмөр, цалин хөлсний төлөөлөгчийн орон тоо батлагдан, хөдөлмөр цалин хөлсний холбогдолтой асуудлаар дээд байгууллагын тогтоол шийдвэрийн биелэлтэнд хяналт тавих үндсэн үүргийг хариуцан ажиллах болсноор орон нутагт анхны нэгж буй болсон ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1