Үйчилгээний төрөл

Нийгмийн даатгалын тухай ойлголт

Огноо: 2019.11.19 Сэтгэгдэл: 210 Үзсэн: 210
Нийгмийн даатгал гэж юу вэ? Нийгмийн даатгал гэж даатгалын сан бүрдүүлж, уг сангаас даатгуулагч өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах, ажилгүй болоход өөрт нь, даатгуулагч нас барахад түүний асрамжинд байсан хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд нь тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр өгч эрсдэлээс хамгаалах арга ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1